Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN JA ELÄKELÄISKAHVILLE        

Aika               Tiistai 10.4.2018 klo 12:30

Paikka           Tietalon auditorio, Korsholmanpuistikko 44,  Vaasa

Kokouksen ja eläkeläiskahvien jälkeen ELY-keskuksen L-vastuualueen johtaja Anders Östergård kertoo tienpidon nykynäkymistä.

TERVETULOA!

Johtokunta ja ELY:n L-vastuualue

 

VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

                      1   Kokouksen avaus

                      2   Valitaan kokoukselle:

                           -  puheenjohtaja

                           -  sihteeri

                           -  pöytäkirjantarkastajat  (2)

                           -  ääntenlaskijat (2)

                      3   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

                      4   Esitetään kerhon toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta ja

                           sen hyväksyminen

                      5   Esitetään kerhon tilit ja tilikertomus edelliseltä kalenterivuosikaudelta

                           sekä toiminnantarkastajien lausunto

                      6   Vahvistetaan tilinpäätös

                      7   Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

                      8   Päätetään jäsenmaksun suuruus ja kantotapa

                      9   Hyväksytään tulevan toimikauden toimintasuunnitelma sekä  talousarvio

                    10  Valitaan kerhon puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi

                           (eroamisvuorossa Hannu Hakala)

                    11  Valitaan kaksi (2) johtokunnan varsinaista jäsentä kahdeksi vuodeksi                                           (eroamisvuorossa Raimo Sillanpää ja Rauno Tiihonen)

                    12  Valitaan johtokunnan kaksi (2) varajäsentä vuodeksi 

                           (nykyiset: Risto Kauppinen ja Tuula Alamäki)

                    13  Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa  (vuoden 2017: Markku Ikola ja Tenho Virtakangas, varalla Matti Hirvilammi ja Aarne Lehtimäki)

                    14  Käsitellään johtokunnan ja jäsenten esittämät muut asiat, jotka on

                          jätetty johtokunnalle kaksi viikkoa ennen kokousta   

                    15  Kokouksen päättäminen                                                                                        

                                               

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTET OCH PENSIONÄRSKAFFE

 

Tid                 Tisdagen den 10.4.2018 kl.12:30

Plats              Distriktskontorets auditorium, Korsholmsesplanaden 44, Vasa

 

Efter mötet och pensionärskaffe ELY-centralens direktör Anders Östergård föreläser om vägunderhåll.

 

VÄLKOMMEN!

Styrelse och ELY:s TRAFIK-INFRA

MÖTETS ARBETSORDNINGEN

 

                      1   Öppnande av mötet

                      2   Val av mötesfunktionärer

                            -  ordförande

                            -  sekreterare

                            -  protokolljusterare (2)

                            -  rösträknare (2)

                      3   Konstateras mötets laglighet och beslutförhet

                      4   Klubbens verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsperiod

                           samt godkännande av densamma

                      5   Behandla klubbens bokslut för kalenderåret och revisorernas

                           utlåtande

                      6   Fastställande av bokslutet

                      7   Beslut om beviljande av ansvarsfrihet

                      8   Beslut om medlemsavgiftens storlek

                      9   Godkännande av klubbens verksamhetsplan och budgetförslag

                    10  Val av ordföranden för följande två år

                           (i tur att avgå Hannu Hakala)

                    11  Val av två (2) ordinarie styrelsemedlemmar för följande två år

                           ( i tur att avgå: Raimo Sillanpää och Rauno Tiihonen)

                    12   Val av två (2) styrelsesuppleanter för ett år

                           ( nuvarande: Risto Kauppinen och Tuula Alamäki)

                    13  Val av två ordinarie revisorer  (år 2017: Markku Ikola och Tenho Virtakangas, suppleanter Matti Hirvilammi och Aarne Lehtimäki)

                    14 Behandla av styrelsen framförda övriga ärenden, samt av medlemmar framförda  ärenden som inlämnats till styrelsen två veckor före mötet              

                    15  Mötet avslutas                                                                                                       

         

POHJANMAAN TIEVETERAANIT                            Jäsenkirje 1 / 2018

Hyvät Tieveteraanit

Kattoyhdistyksemme vuosikokous ja 30 -vuotisjuhla sujui onnistuneesti Helsinki - Tukholma risteilyllä, osallistujia oli matkassa kiitettävän runsaasti eli 88.               

Seuraava Tieveteraanit ry:n tapahtuma on "Loistoretki Turunmaan saaristoon" 7.- 8. elokuuta 2018. Siitä tarkemmin seuraavassa tiedotteessa.

Meidän kerhollamme on vuoro järjestää vuonna 2019 ry:n vuosikokous. Se pidetään vuoden kuluttua Seinäjoella.

Toivotaan jälleen runsasta osallistumista tapahtumiin!                          

Tietoa löytyy myös kotisivultamme: http://pohjantievete.suntuubi.com

 

ÖSTERBOTTENS VÄGVETERANER 

Nyhetsbrev 1/ 2018                         

Bästa Vägveteranerna

Tieveteraanit ry:s  årsmötet var bra. Kryssningsdeltagarna var 88!                                  

Ry:s sommartur är "Loistoretki Turunmaan saaristoon" 7.- 8.8.2018.

Mer  i följande brev.

Tieveteraanit ry:s årsmötet 2019 hålls i Seinäjoki.

Välkommen att gå med!                                                                                                       

Vår hemsida: http://pohjantievete.suntuubi.com

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Toiminnan tarkoitus

Pohjanmaan Tieveteraanien tarkoitus on tänä vuonna:

  • toimia Ely -keskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualueelta sekä Destiasta eläkkeelle jääneiden yhdyssiteenä
  • kehittää ja valvoa jäsenten yhteisiä etuja
  • toimia yhdyssiteenä eläkeläisten ja vielä työssä olevien välillä
  • jatkaa yhteistoimintaa Tieveteraanit ry:n muiden vastaavien kerhojen ja yhdistysten kanssa sekä jatkaa hyvää yhteistyötä Liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen ja Destian kanssa
  • kohottaa edellisistä eläkkeelle jääneiden sekä myöskin entisten työnantajiemme imagoa
  • ylläpitää ja edistää jäsenten henkistä ja fyysistä virkistys- ja harrastustoimintaa järjestämällä erilaisia tapahtumia, joissa kerhon jäsenet voivat tavata toisiaan

Tapahtumat

Maaliskuussa:

Tieveteraanit ry:n vuosikokous ja 30-vuotisjuhla 21.- 23.3.2018 Helsinki-Tukholma-Helsinki risteilyllä

Huhtikuussa:

Pohjanmaan Tieveteraanien vuosikokous ja eläkeläiskahvit  Vaasassa 10.4.2018

Kesällä:                            

Kerhon lounastapaaminen

Elokuussa:

Tieveteraanit ry:n kesäretki Turun saaristoon 7. - 8.8.2018, Nauvo- Kustavi                                                                                                                                          

Marraskuussa: Kerhon pikkujoulu.

Myös Vavilin järjestämiin tapahtumiin osallistutaan.

JOHTOKUNTA

©2018 Eläkeläisten sivusto - suntuubi.com