Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

TOIMINTAKERTOMUS 2018

 

Yleistä

Pohjanmaan tieveteraanit -eläkeläiskerho on perustettu 21.3.1991. Kerho toimii suomen- ja ruotsinkielisenä, ja on valtakunnallisen Tieveteraanit ry:n jäsenyhdistys.

Kerhon jäsenmäärä oli vuoden alussa 80 joista yksi kunniajäsen. Vuoden 2018 lopussa maksaneita jäseniä oli 79 sekä kunniajäseniä yksi.

 

Hallinto

Johtokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja Seppo Rikala, varsinaiset jäsenet varapuheenjohtaja Jorma Viitamäki, Raimo Sillanpää, varajäsenet Tuula Alamäki  ja Tapani Leppäaho sekä sihteeri Risto Kauppinen. Toiminnantarkastajat ovat Markku Ikola ja Tenho Virtakangas.

Johtokuntaa ei onnistuttu vuosikokouksessa saamaan täysimääräiseksi. Rahastonhoitajan korvaamiseksi myönnettiin Seppo Rikalalle kerhon tilin käyttöoikeus. Lisäksi johtokunnan toinen varajäsen, Tuula Alamäki, kuoli pian vuosikokouksen jälkeen.

Tieveteraanien kotisivuja kerholle sekä myös valtakunnallisesti päivittää Raimo Sillanpää.

Johtokunta kokoontui 3 kertaa: Tiistaina 10. huhtikuuta Vaasassa Tietalon auditoriossa ennen vuosikokousta ja auditoriossa vuosikokouksen jälkeen sekä torstaina 16. elokuuta Seinäjoella Hotelli Sorsanpesässä.

Vuosikokous pidettiin 10. huhtikuuta Vaasassa Tietalon auditoriossa. Kokoukseen osallistui 7 jäsentä, puheenjohtajana toimi kerhon varapuheenjohtaja Jorma Viitamäki.

Perinteisen "eläkeläiskahvittelun" jälkeen E-P:n Ely-keskuksen L-vastuualueen johtaja Anders Östergård kertoi maakuntauudistuksesta / tienpidosta.

  

Toiminta

Tieveteraanit ry:n 30-vuotisjuhlakokous pidettiin 21..- 23.3.2018 Helsinki - Tukholma laivaristeilyllä. Kerhostamme oli mukana yhdeksän henkilöä, joista virallisina kokousedustajina olivat Jorma Viitamäki, Seppo Rikala, Raimo Sillanpää, Tenho Virtakangas ja Ulla Ylitalo. Kaikkiaan matkalla oli 86 tieveteraania. Tieveteraanien kesäretkelle Turun saaristoon 7. - 8. elokuuta 2018 osallistui kerhostamme Jorma Viitamäki.  

Tieveteraanit ry:n hallituksen puheenjohtajana työskenteli vuonna 2018 Jorma Viitamäki ja varajäsenenä Pohjanmaan Tieveteraaneista Seppo Rikala.

Pikkujoulu pidettiin 8. marraskuuta Seinäjoen kaupungin teatterilla "Nimeni on Susanna" - nimisen teatteriesityksen parissa, jota oli katsomassa 11 kerholaista. Jäsenet ovat osallistuneet myös Vavilin toimintaan.

Kuluneen vuoden aikana on lähetetty jäsenkirjeitä kerhon kustantamina 3 kappaletta. Myös sähköpostia on käytetty viestinnässä.

Syksyllä 2013 Raimo Sillanpää teki kerholle oman kotisivun internettiin ja on myös päivittänyt sivua siitä alkaen. Kotisivulla on kerrottu myös Vavilin toiminnasta.

Tieveteraanien tilaisuuksissa on Jorma Viitamäki valokuvannut ja Raimo Sillanpää videokuvannut tilanteita ja henkilöitä kotisivulle. Vuosittain sivulla on vieraillut noin 15 000 lukijaa.

Kerhon toiminta on rahoitettu jäsenmaksuilla.

 

Muistamiset

Kuluneena vuonna on Hannu Hakalalle ja Rauno Tiihoselle luovutettu Tieveteraanien pöytästandaari.

 

Lahjoitukset

Lahjoituksia ei kerho ole saanut vuonna 2018.

 

JOHTOKUNTA 

 

 

 

 

 

Hyvä Tieveteraani, Avec !

Kerhomme pikkujoulua vietetään Seinäjoella torstaina 8. marraskuuta 2018. Aluksi mennään Seinäjoen kaupungin teatterille ( Alvar Aallon katu 12, Elissa-näyttämö) nauttimaan klo 13:00 alkavasta teatteriesityksestä "Nimeni on Susanna". Teatterilta lähdetään jatkamaan pikkujoulun viettoa johonkin läheiseen ravintolaan. Paikka ilmoitetaan osallistuville lähempänä joulujuhlaa.

Sitovat ilmoittautumiset sihteerille: risto.kauppinen@ppd.inet.fi, puh. 040 5040125 syyskuun 29. päivään mennessä.

Varatut teatteriliput maksetaan ja jaetaan ennen esityksen alkua ( 25 € / hlö ). Pikkujouluillallisesta maksun perii ravintola itse kultakin.

Ohjelmassa on myös arvontaa eli juhlavieraiden toivotaan tuovan mukana pieniä paketteja.

Kattojärjestömme, Tieveteraanit ry:n kuulumisia:

Elokuulla tehty kesäretki eli Loistoristeily Turun saaristoon sujui säänkin puolesta loistavasti, kertoi matkalla mukana ollut ry:n puheenjohtaja Jorma Viitamäki.

Ensi vuonna, maaliskuun 20. päivänä, pidetään Tieveteraanit ry:n vuosikokous Seinäjoella Hotelli Sorsanpesässä. Kokous alkaa klo 13 tervetulokahvilla ja pienellä ohjelmalla. Kokouksen jälkeen päivä jatkuu Seinäjoen kaupungin vastaanotolla ja  coctail-tilaisuudella Törnävän kartanossa sekä illallisella Sorsanpesässä. Myös seuraavana päivänä on ohjelmaa, muun muassa tutustuminen E-P:n maakuntamuseoon Törnävällä.

Toivotaan runsasta osallistumista omasta kerhostamme, sihteeri ottaa ilmoittautumisia vastaan.

Tieveteraanien toiminnasta löydät tietoa myös kotisivultamme: http://pohjantievete.suntuubi.com.

Kerho suosittelee myös Avec-henkilöiden liittymistä jäseniksemme ja s-postiosoitteen muutoksesta pyydetään mailaamaan sihteerille.

JOHTOKUNTA  TOIVOTTAA  JÄSENILLE  HYVÄÄ  SYYSKAUTTA  !

Bästa Vägveteran, Avec !

Lillajulfest firar vi i Seinäjoki den 8. november 2018. Först, kl.13, åker vi till teatern (Alvar Aallon katu 12). Teaterföreställningen är "Nimeni on Susanna". Julfestet fortsätter i den närliggande restaurangen. Bindande registreringer till sekreteraren: risto.kauppinen@ppd.inet.fi, tel. 040 5040125 före 29. september.

Biljetterna kommer att ges på teatern, 25 € / person och alla betalar sin kvällsmat i restaurang. Enligt ett litet julpaket.

Tieveteraanit ry:

Årsmöte är den 20. mars 2019 i Seinäjoki, Hotell Sorsanpesä kl. 13. På kvällen finns en coctail i Törnävän kartano. Sekreteraren tar anteckningar.

Vägveterans hemsida är: http://pohjantievete.suntuubi.com.

Avec-personer kan också vara medlemmar. Var noga med att meddela den nya e-postadressen till sekreteraren.

STYRELSEN TILLÖNSKAR MEDLEMMARNA EN TREVLIG HÖST !

 

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN JA ELÄKELÄISKAHVILLE        

Aika               Tiistai 10.4.2018 klo 12:30

Paikka           Tietalon auditorio, Korsholmanpuistikko 44,  Vaasa

Kokouksen ja eläkeläiskahvien jälkeen ELY-keskuksen L-vastuualueen johtaja Anders Östergård kertoo tienpidon nykynäkymistä.

TERVETULOA!

Johtokunta ja ELY:n L-vastuualue

 

VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

                      1   Kokouksen avaus

                      2   Valitaan kokoukselle:

                           -  puheenjohtaja

                           -  sihteeri

                           -  pöytäkirjantarkastajat  (2)

                           -  ääntenlaskijat (2)

                      3   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

                      4   Esitetään kerhon toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta ja

                           sen hyväksyminen

                      5   Esitetään kerhon tilit ja tilikertomus edelliseltä kalenterivuosikaudelta

                           sekä toiminnantarkastajien lausunto

                      6   Vahvistetaan tilinpäätös

                      7   Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

                      8   Päätetään jäsenmaksun suuruus ja kantotapa

                      9   Hyväksytään tulevan toimikauden toimintasuunnitelma sekä  talousarvio

                    10  Valitaan kerhon puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi

                           (eroamisvuorossa Hannu Hakala)

                    11  Valitaan kaksi (2) johtokunnan varsinaista jäsentä kahdeksi vuodeksi                                           (eroamisvuorossa Raimo Sillanpää ja Rauno Tiihonen)

                    12  Valitaan johtokunnan kaksi (2) varajäsentä vuodeksi 

                           (nykyiset: Risto Kauppinen ja Tuula Alamäki)

                    13  Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa  (vuoden 2017: Markku Ikola ja Tenho Virtakangas, varalla Matti Hirvilammi ja Aarne Lehtimäki)

                    14  Käsitellään johtokunnan ja jäsenten esittämät muut asiat, jotka on

                          jätetty johtokunnalle kaksi viikkoa ennen kokousta   

                    15  Kokouksen päättäminen                                                                                        

                                               

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTET OCH PENSIONÄRSKAFFE

 

Tid                 Tisdagen den 10.4.2018 kl.12:30

Plats              Distriktskontorets auditorium, Korsholmsesplanaden 44, Vasa

 

Efter mötet och pensionärskaffe ELY-centralens direktör Anders Östergård föreläser om vägunderhåll.

 

VÄLKOMMEN!

Styrelse och ELY:s TRAFIK-INFRA

MÖTETS ARBETSORDNINGEN

 

                      1   Öppnande av mötet

                      2   Val av mötesfunktionärer

                            -  ordförande

                            -  sekreterare

                            -  protokolljusterare (2)

                            -  rösträknare (2)

                      3   Konstateras mötets laglighet och beslutförhet

                      4   Klubbens verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsperiod

                           samt godkännande av densamma

                      5   Behandla klubbens bokslut för kalenderåret och revisorernas

                           utlåtande

                      6   Fastställande av bokslutet

                      7   Beslut om beviljande av ansvarsfrihet

                      8   Beslut om medlemsavgiftens storlek

                      9   Godkännande av klubbens verksamhetsplan och budgetförslag

                    10  Val av ordföranden för följande två år

                           (i tur att avgå Hannu Hakala)

                    11  Val av två (2) ordinarie styrelsemedlemmar för följande två år

                           ( i tur att avgå: Raimo Sillanpää och Rauno Tiihonen)

                    12   Val av två (2) styrelsesuppleanter för ett år

                           ( nuvarande: Risto Kauppinen och Tuula Alamäki)

                    13  Val av två ordinarie revisorer  (år 2017: Markku Ikola och Tenho Virtakangas, suppleanter Matti Hirvilammi och Aarne Lehtimäki)

                    14 Behandla av styrelsen framförda övriga ärenden, samt av medlemmar framförda  ärenden som inlämnats till styrelsen två veckor före mötet              

                    15  Mötet avslutas                                                                                                       

         

POHJANMAAN TIEVETERAANIT                            Jäsenkirje 1 / 2018

Hyvät Tieveteraanit

Kattoyhdistyksemme vuosikokous ja 30 -vuotisjuhla sujui onnistuneesti Helsinki - Tukholma risteilyllä, osallistujia oli matkassa kiitettävän runsaasti eli 88.               

Seuraava Tieveteraanit ry:n tapahtuma on "Loistoretki Turunmaan saaristoon" 7.- 8. elokuuta 2018. Siitä tarkemmin seuraavassa tiedotteessa.

Meidän kerhollamme on vuoro järjestää vuonna 2019 ry:n vuosikokous. Se pidetään vuoden kuluttua Seinäjoella.

Toivotaan jälleen runsasta osallistumista tapahtumiin!                          

Tietoa löytyy myös kotisivultamme: http://pohjantievete.suntuubi.com

 

ÖSTERBOTTENS VÄGVETERANER 

Nyhetsbrev 1/ 2018                         

Bästa Vägveteranerna

Tieveteraanit ry:s  årsmötet var bra. Kryssningsdeltagarna var 88!                                  

Ry:s sommartur är "Loistoretki Turunmaan saaristoon" 7.- 8.8.2018.

Mer  i följande brev.

Tieveteraanit ry:s årsmötet 2019 hålls i Seinäjoki.

Välkommen att gå med!                                                                                                       

Vår hemsida: http://pohjantievete.suntuubi.com

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Toiminnan tarkoitus

Pohjanmaan Tieveteraanien tarkoitus on tänä vuonna:

  • toimia Ely -keskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualueelta sekä Destiasta eläkkeelle jääneiden yhdyssiteenä
  • kehittää ja valvoa jäsenten yhteisiä etuja
  • toimia yhdyssiteenä eläkeläisten ja vielä työssä olevien välillä
  • jatkaa yhteistoimintaa Tieveteraanit ry:n muiden vastaavien kerhojen ja yhdistysten kanssa sekä jatkaa hyvää yhteistyötä Liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen ja Destian kanssa
  • kohottaa edellisistä eläkkeelle jääneiden sekä myöskin entisten työnantajiemme imagoa
  • ylläpitää ja edistää jäsenten henkistä ja fyysistä virkistys- ja harrastustoimintaa järjestämällä erilaisia tapahtumia, joissa kerhon jäsenet voivat tavata toisiaan

Tapahtumat

Maaliskuussa:

Tieveteraanit ry:n vuosikokous ja 30-vuotisjuhla 21.- 23.3.2018 Helsinki-Tukholma-Helsinki risteilyllä

Huhtikuussa:

Pohjanmaan Tieveteraanien vuosikokous ja eläkeläiskahvit  Vaasassa 10.4.2018

Kesällä:                            

Kerhon lounastapaaminen

Elokuussa:

Tieveteraanit ry:n kesäretki Turun saaristoon 7. - 8.8.2018, Nauvo- Kustavi                                                                                                                                          

Marraskuussa: Kerhon pikkujoulu.

Myös Vavilin järjestämiin tapahtumiin osallistutaan.

JOHTOKUNTA

©2020 Eläkeläisten sivusto - suntuubi.com