Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

TOIMINTAKERTOMUS 2012

 

Yleistä

Pohjanmaan tieveteraanit -eläkeläiskerho on perustettu 21.3.1991. Kerho toimii suomen- ja ruotsinkielisenä, ja on valtakunnallisen Tieveteraanit ry:n jäsenyhdistys. Tieveteraanit ry:n kautta kerho kuuluu Valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen neuvottelukuntaan (VENK).

Kerhon jäsenmäärä oli vuoden alussa 169 ja vuoden 2012 lopussa jäseniä oli 146.

 

Hallinto

Johtokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja Hannu Hakala, varsinaiset jäsenet Jorma Viitamäki varapuheenjohtaja, Heli Järviö, Raimo Sillanpää, Risto Kauppinen sihteeri, varajäsenet Salme Peltola ja Ulla Ylitalo. Kunniapuheenjohtaja Sven Cederberg on myös osallistunut johtokunnan työskentelyyn. Rahastonhoitajana on toiminut Elisabeth Granholm. Toiminnantarkastajat ovat Eino Jokilehto ja Jaakko Kytölä sekä varalla Matti Hirvilammi ja Aarne Lehtimäki.

Johtokunta kokoontui viisi kertaa: Torstaina 19. huhtikuuta Vaasassa Tietalon auditoriossa ennen vuosikokousta sekä samana päivänä vuosikokouksen jälkeen pidettiin uuden johtokunnan järjestäytymiskokous, keskiviikkona 20. kesäkuuta Kauhajoella lounastapaamisen yhteydessä, maanantaina 24. syyskuuta Seinäjoella ja tiistaina 27. marraskuuta pikkujoulun yhteydessä Mustasaaressa.

Vuosikokous pidettiin 19. huhtikuuta Vaasassa Tietalon auditoriossa, 19 jäsentä osallistui. Kokouksessa puheenjohtaja Hannu Hakala kertoi kattoyhdistyksen kuulumiset ja kerhon perustaja-jäsen ja ensimmäinen rahastonhoitaja  Heikki Välimäki kertoi 21 vuotisen toiminnan alku- vaiheista.Kokouksessa luettiin entiseltä pääjohtajalta, Jouko Loikkaselta, tullut tervehdyskirje Tieveteraaneille. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen johtaja Anders Östergård tarjosi perinteiset ”eläkeläiskahvit” ja kertoi kahvittelun lomassa tienpidon nykynäkymistä.

 

Toiminta

Tieveteraanien virkistysviikkoa vietettiin 30.1.-4.2.2012 Kylpylähotelli Summassaaressa.

Tieveteraanit ry:n vuosikokoukseen, joka pidettiin Tallinnan risteilyllä 13.-14.3.2012, osallistui kerhostamme kaksi virallista edustajaa.

Valtakunnalliset Tieveteraanien kesäpäivät pidettiin K-S:n tieveteraanien järjestämänä Jyväskylän seudulla 7.-8-8.2012. Pohjanmaan Tieveteraaneista osallistujia oli 10.

 

Lounaskerho kokoontui 20.6.2012 Kauhajoella. Siellä tutustuttiin Sotaveteraanien Perinnetaloon ja Kotiseutumuseoon. Mukana oli 19 henkeä.

Pikkujoulua vietettiin Vaasan seudulla tiistaina 27. marraskuuta. Aluksi tutustuttiin Pohjanmaan museolla  oppaan johdolla Terranova - Merenkurkun luontokeskuksen näyttelyyn. Siellä oli paljon mielenkiintoista nähtävää ja kuultavaa. Sitten siirryttiin Mustasaareen, Ravintola Valloniaan ruokailemaan ja viettämään pikkujoulujuhlaa. Kunniapuheenjohtaja Sven Cederberg nostatti iloista juhlatunnelmaa hauskoilla jutuillaan ja hänen johdollaan myös laulettiin. Pikkujouluväkeä oli paikalla 25 henkeä.

Kerhomme jäsenet ovat osallistuneet myös VaViLin toimintaan, muun muassa Kroatiaan tehdylle

matkalle osallistui neljä kerholaista.

Jäsenkirjeitä on kuluneen vuoden aikana lähetetty kolme. Käännöstyön ja postitukset on hoitanut Elisabeth Granholm. Tapani Kniivilältä on saatu arvokas apu jäsenrekisterin pidossa.

Tieveteraanien tilaisuuksissa on Jorma Viitamäki valokuvannut kattavasti tilanteita ja henkilöitä kotisivullekin laitettaviksi.

Kerhon toiminta on rahoitettu jäsenmaksuilla.

 

Muistamiset

Vuonna 2012 ei ole luovutettu pöytästandaareja.

 

JOHTOKUNTA           

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012         

 

Allmänt

Österbottens vägveteraner -pensionnärsklubb grundades 21.3.1991. Klubben är tvåspråkig och är medlem i det landsomfattande Tieveteraanit ry:s medlemsförening. Via Tieveteraanit ry. hör klubben till den nationella pensionärsorganisationens förhandlingsdelegation  (VENK)

Klubbens medlemmar var i början av året 169 och i slutet av år 2012 är medlemmarna 146.

 

Administration

I styrelsen har Hannu Hakala varit ordförande, ordinarie medlemmar Jorma Viitamäki viceordf., Heli Järviö, Raimo Sillanpää, Risto Kauppinen sekreterare, suppleanter Salme Peltola och Ulla Ylitalo.

Hedersordförande Sven Cederberg har även deltagit i styrelsens arbete. Elisabeth Granholm har fungerat som kassör. Som verksamhetsgranskare är Eino Jokilehto och Jaakko Kytölä samt som suppleanter Matti Hirvilammi och Aarne Lehtimäki.

Styrelsen har haft sammanträden fem gånger.  Vid klubbens årsmöte den 19.4. i Väghusets auditorium, Vasa, hade styrelsen två möten  före årsmötet och den nya styrelsen hade sitt  konstituerande möte efter årsmötet. Den 20.6. hade styrelsen möte i samband med lunchträffen i Kauhajoki och 24.9 i Seinäjoki samt 27.11. i samband med Lillajulfesten i Korsholm.

 

Årsmöten hölls den 19.4. i Väghusets auditorium i Vasa. Närvarande var 19 medlemmar. Klubbens ordförande Hannu Hakala informerade om vad händer inom takorganisationens verksamhet och klubbens grundarmedlem och första kassör Heikki Välimäki berättade om den 21 åriga verksamhetens början. På mötet lästes även fd. chefdirektör Jouko Loikkanen hälsningsbrev till Vägveteranerna. Syd-Österbottens  NTM-ansvarsområde för trafik och infrastrukturens chef Anders Östergård bjöd pensionärerna på sedvanligt ”pensionärskaffe” och informerade under kaffet om väghållningens nuvarande utsikter.

 

Verksamhet

Vägveteranernas rekreationsvecka var den 31.1.-4.2.2012 i SPA-hotellet i Summassaari.

Tieveteraanit ry:s årsmöte hölls den 13.-14.3.2012 på en Tallin-kryssning, från klubben deltog 2 officiella deltagare.

De landsomfattande Vägveteranernas sommardagar som K-S Tieveteraanit ordnat, hölls i Jyväskylä trakten den 7.-8.8.2012. Från Österbottens Vägveteraner deltog 10 personer.

 

Lunchklubben samlades 20.6.2012 i Kauhajoki. Vi bekantade oss med Krigsveteranernas traditionshus

och Hembygdsmuseum. 19 personer var med.

Lillajulfesten firades i Vasa trakten tisdagen den 27.11. Först bekantade vi oss med en guidad visning av Terranova – Kvarkens naturcenter vid Österbottens Museum. Där fanns mycket intressant att se och

höra. Därefter förflyttade vi oss till Korsholm, Restaurang Vallonia för att äta och fira lillajulfest. Heders-ordförande Sven Cederberg höjde julstämmningen med sina skojiga berättelser och vi sjöng sånger till hans ledning. Sammanlagt firade 25 personer Lillajulfesten. 

Klubbens medlemmar har även deltagit i VaViLis verksamhet, bl.a. på resan till Kroatien deltog fyra medlemmar.

Tre medlemsbrev har sänts under det gångna året. Översättningen av breven har gjorts av Elisabeth Granholm som även har postat dem. Av Tapani Kniivilä har klubben fått värdefull hjälp för uppehållet av medlemsregistret. Jorma Viitamäki har fotograferat personer och tillfällen vid Vägveteranernas sammankomster för uppdatering av hemsidorna.

 

Klubbens verksamhet har betalats med medlemsavgifterna.

 

Uppvaktningar och kondoleanser

Under året 2012 har inga bordstandarder utdelats

 

 STYRELSEN   

©2020 Eläkeläisten sivusto - suntuubi.com